Bývalý koník V.Štancla.. Rigoletto .. boužel umřel :(